TO1

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

TO1

Teckningsoption - serie TO1

I samband med nyemissionen i oktober 2021 emitterades 8 467 000 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningskursen för teckning av aktier genom att nyttja teckningsoptionen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden 22 augusti 2022 – 2 september 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 6,75 kronor per aktie.

Anmälan om teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 äger rum under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 20 september 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 handlas till och med den 16 september 2022.

Vid maximal tilldelning och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan XP Chemistries tillföras upp till cirka 57,2 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader.

 
XP Chemistries@Mangold Insight Tech- Investerardag 20220907
VD, Erik Nelsson, intervjuas av Johan Rödin i samarbete med Axyer 220829
XP Chemistries@Dagens PS 220825
XP Chemistries@ProHearings 220825

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.