AKTIEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Aktien

XP Chemistries aktie handlas sedan den 29 oktober 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Handelsinformation

Kortnamn: XPC
ISIN: SE0016787279

Teckningsoptioner

TO1

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 6 september 2022 till och med den 20 september 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda snittkursen i XP Chemistries aktie under mätperioden som sträcker sig mellan 22 augusti 2022 och 2 september 2022, dock som högst 6,75 SEK per aktie. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 8 467 000. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Bolaget maximalt cirka 57 MSEK.

Kortnamn: XPC TO1
ISIN: SE0016843262

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Tel. +46 8 503 01 550.
Mejl: ca@mangold.se
www.mangold.se

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.