FINANSIELL KALENDER

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Finansiell kalender

februari 22 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 29 2023
Årsredovisning 2022
maj 17 2023
Delårsrapport Q1 2023
maj 24 2023
Årsstämma 2023
augusti 29 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 23 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 22 2024
Bokslutskommuniké 2023
mars 21 2024
Årsredovisning 2023
maj 17 2024
Delårsrapport Q1 2024
maj 24 2024
Årsstämma 2024

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.