LEDNING

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ledning

Erik Nelsson VD

Född 1983

VD sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Dr. Erik Nelsson har en civilingenjörsutbildning inom kemiteknik från Linköpings Universitet samt en Dr. Kemiteknik från Mittuniversitetet. Dr. Nelsson har gedigen erfarenhet av att industrialisera innovationer och tidigare arbetat som gruppchef inom avdelningen New Business Development på Holmen AB och Director of Business Development på HEAD Engineering AB. 

Pågående uppdrag:

VD Organofuel Sweden AB sedan 2019

VD XP Chemistries AB sedan 2021

Innehav: Erik Nelsson äger privat, genom bolag och tjänstepension 1 400 000 aktier i XP Chemistries.

Anders Frejdh CFO

Född 1974

CFO, maj 2021 - januari 2022, och sedan december 2022.

Utbildning och erfarenhet: Anders har dubbla kandidatexamen från högskolan i Skövde: I Företagsekonomi/Finans och i Maskin/Kvalitetsteknik. Anders har många års erfarenhet av olika roller inom redovisning, controlling resp. finans. De senaste åren som interim CFO för Urb-it AB (publ) och interim redovisningskonsult på PwC i Stockholm.

Pågående uppdrag:

VD och ägare FSWL Consulting AB och Anders Frejdh Talent Management AB, samt Styrelseordförande i Brf Björkkällan 6 i Solna

Innehav: Anders Frejdh äger privat och genom bolag 401 100 aktier i XP Chemistries.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.