TIDIGARE BOLAGSSTÄMMOR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 24 maj 2023

Aktieägarna kallades till årsstämma i XP Chemistries 
Datum: Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 16.00
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma 19 maj 2022

Aktieägarna kallades till årsstämma torsdagen 19 maj 2022. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. XP Chemistries AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs senast den 19 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Poströstningsformulär

Extra bolagsstämma 21 december 2021

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 21 december 2021, kl. 09.00 i anslutning till Bolagets huvudkontor på Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.