ÄGARSTRUKTUR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Armando Cordova med bolag 6 105 286 26,05%
Samson Afewerki 3 374 097 14,40%
Jula Miljö & Energi AB 2 557 100 10,91%
Mangold Fondkommission AB 1 575 000 6,72%
Organofuel Sweden AB 588 875 2,51%
Tomas Pettersson 445 000 1,90%
Italo Sanhueza 410 400 1,75%
Luca Deiana 269 627 1,15%
Robert Lundberg 261 539 1,12%
Ulf Mannestig 250 000 1,07%
Övriga aktieägare 7 598 358 32,42%
TOTAL 23 435 282 100,00%

Enligt uppgifter från Euroclear 2022-03-31.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.