ÄGARSTRUKTUR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Armando Cordova med bolag 6 135 286 20,86%
Samson Afewerki 3 374 097 11,47%
Jula Miljö & Energi AB 2 557 100 8,69%
Mangold Fondkommission AB 1 662 844 5,65%
Organofuel Sweden AB 932 208 3,17%
Avanza Pension 759 018 2,58%
Ulf Mannestig med bolag 775 000 2,64%
Tomas Pettersson 555 539 1,89%
Italo Sanhueza 410 400 1,40%
Mattias Wachtmeister 357 048 1,21%
Övriga aktieägare 11 890 616 40,43%
TOTAL 29 409 156 100,00%

Ägarförteckning per 2022-12-31.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.