ÄGARSTRUKTUR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Armando Cordova med bolag 6 135 286 20,86%
Samson Afewerki 3 374 097 11,47%
Jula Miljö & Energi AB 2 557 100 8,69%
Mangold Fondkommission AB 1 616 187 5,50%
Organofuel Sweden AB 932 208 3,17%
Ulf Mannestig med bolag 795 000 2,70%
Mattias Wachtmeister 613 534 2,09%
Tomas Pettersson  555 539 1,89%
Hans Roos 500 000 1,70%
Avanza Pension 497 217 1,69%
Övriga aktieägare 11 832 988 40,24%
TOTAL 29 409 156 100,00%

Ägarförteckning per 2023-06-30.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.