STYRELSE OCH REVISOR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Styrelse och revisor

Armando Cordova Styrelseordförande

Född 1970.

Styrelseordförande sedan 2021 i XP Chemistries AB.
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2015 i Organofuel Sweden AB.

Utbildning och erfarenhet: Dr. Armando Cordova är Civ. Ing. och Teknologie doktor från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Professor vid Mittuniversitet med gedigen internationell och nationell forskningserfarenhet ifrån bl.a. Scripps Research Institute, Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Han har även grundat flera bolag som t.ex. Organoclick AB, Organofuel Sweden AB och XP Chemistries och tagit del i styrelsearbete sedan 2005. Dr. Cordova är uppfinnare och flera av hans patenterade teknologier har lett till grundandet av nämnda bolag.

Pågående uppdrag:

Styrelseordförande Xylocap AB sedan 2019

Styrelseordförande Organofuel Sweden AB sedan 2019

Styrelseledamot Colabitoil Sweden AB sedan 2020

Styrelseledamot Armando Cordova Invest AB sedan 2011

Styrelseledamot XP Chemistries AB sedan 2021

Innehav: Armando Cordova äger privat och genom bolag 6 135 286  aktier i XP Chemistries.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsledningen: Ja
Bolagets större aktieägare: Nej

Samson Afewerki Styrelseledamot

Född 1985.

Styrelseledamot sedan 2021 i XP Chemistries AB.
Styrelseledamot sedan 2015 i Organofuel Sweden AB.

Utbildning och erfarenhet: Dr. Samson Afewerki tog sin masterexamen i kemiteknik från Uppsala universitet 2010 och därefter doktorerade han i organisk kemi på Mittuniversitetet. Därefter har han forskat vid Stockholms universitet, Harvard Medical School och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dr. Afewerki är uppfinnare av flera patent och medgrundare till teknologierna bakom flera bolag i Sverige och USA som t.ex. Organofuel Sweden AB, XP Chemistries och VERI Nano Inc. där han också sitter i deras styrelse.

Pågående uppdrag:

Styrelseledamot Organofuel Sweden AB sedan 2018

Styrelseledamot VERI Nano Inc. sedan 2018

Styrelseledamot XP Chemistries AB sedan 2021

Innehav: Samson Afewerki äger privat och genom bolag 3 374 097 aktier i XP Chemistries.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsledningen: Ja
Bolagets större aktieägare: Nej

Anna Svantes Styrelseledamot

Född 1991.

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: B.Sc. Anna Svantes har utbildat sig inom entreprenörskap vid Södertörns Högskola. Svantes har en bakgrund inom försäljning och har bland annat varit med och grundat Xylocap AB där hon är VD. Hon är dessutom Business Developer för Organofuel Sweden AB sedan 2017.

Pågående uppdrag:

VD Xylocap AB sedan 2019

Styrelseledamot XP Chemistries AB sedan 2021

Innehav: Anna Svantes äger privat och genom bolag 175 105 aktier i XP Chemistries.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsledningen: Nej
Bolagets större aktieägare: Nej

Jonas Hafrén Styrelseledamot

Född 1969.

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Dr. Jonas Hafrén är Teknologie doktor från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Associate Professor från Sveriges Lantbruksuniversitet. Dr.  Hafrén har mångårig internationell erfarenhet av forskning och utveckling från akademi och industri. Han arbetar även med innovation och affärsutveckling och medgrundare (och f.d. styrelsemedlem) till OrganoClick AB och InFold AB, där han är VD för InFold AB. Dr. Hafrén är uppfinnare och flera av hans patenterade teknologier har lett till grundandet av nämnda bolag.

Pågående uppdrag:

Styrelseledamot InFold AB sedan 2017

Styrelseledamot XP Chemistries AB sedan 2021

Innehav: Jonas Hafrén äger privat och genom bolag 151 454 aktier i XP Chemistries.

Oberoende i förhållande till:

Bolaget och bolagsledningen: Ja
Bolagets större aktieägare: Ja

Revisor

David Sennerstam Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor på Moore KLN AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.