BOLAGSSTÄMMOR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 22 november 2023

Aktieägarna i XP Chemistries kallades till extra bolagsstämma den 22 november 2023, kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr. i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

Förslag till ny bolagsordning 

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.