BOLAGSSTÄMMOR

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Årsstämma 19 maj 2022

Aktieägarna kallades till årsstämma torsdagen 19 maj 2022. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. XP Chemistries AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs senast den 19 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Poströstningsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.