PRESSMEDDELANDEN

XP Chemistries vision är att använda sin spetskompetens inom kemi för att kunna revolutionera marknaden för kapsaicin till industriella och medicinska applikationer genom utveckling av kapsaicin-baserade produkter, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Pressmeddelanden

XP Chemistries AB har fått ytterligare en större order från kund i USA, ordervärde ca 220 000 SEK

XP Chemistries AB ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin har fått en ny stor order för planerad leverans under januari 2023. Totalt uppgår ordervärdet för denna leverans till ca 220 000 SEK.

Bioteknikbolaget XP Chemistries har patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolaget har sedan 2021 genomfört ett antal leveranser till en amerikansk kund som säljer tekniska lösningar för att avvärja skadedjur. Bland annat erbjuder kunden masterbatchar som används inom kabelindustrin för att skydda el- och fiberkablar mot angrepp från gnagare.

Att använda kapsaicins heta smak i ytterhöljet på kablar är ett skonsamt och effektivt sätt att skydda djur från elstötar. Även för att skydda viktig infrastruktur från angrepp. För detta användningsområde är den höga renheten för Bolagets kapsaicin en viktig faktor för att skapa kompatibilitet med plastmaterialet i kablarna.

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar nyheten:

"Det är glädjande att vi nu fått ytterligare en order från en kund som vi inledde samarbete med redan innan invigningen av vår produktionsläggning år 2021. Genom att vi under 2022 har lyckats ökat produktionskapaciteten kan vi nu leverera ordern under relativt kort tid."

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com  
Tel: +46 7 2250 04 15

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.